หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมวดหมู่ :

       นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าพบนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือถึงแนวทางการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ตลอดจนรับมอบนโยบายในการบริหารงาน ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

กองสื่อสารองค์กร

News : Lilytoon & Photos : S.Jnas

..เพิ่มเติม..