หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเชื่อมต่อสายสัญญาณเครื่องส่งก้นกรอง ไปยังกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ Protos-๙๐ No.๒๕,๒๖,๒๗,๒๘ และ Protos-๗๐ No.๓๒,๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเชื่อมต่อสายสัญญาณเครื่องส่งก้นกรอง ไปยังกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ Protos-๙๐ No.๒๕,๒๖,๒๗,๒๘ และ Protos-๗๐ No.๓๒,๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..