หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ (1.จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด และพนักงานบริการปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ (1.จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด และพนักงานบริการปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 2.จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานหน่วยบริการยานพาหนะ จำนวน 4 คน)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..