กาวติดกระดาษพันก้นกรองเจาะรู

หมวดหมู่ :

https://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2020/04/DOC170420-17042020115926.pdf
กาวติดกระดาษพันก้นกรองเจาะรู จำนวน 65,000 กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..