หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ AIGER ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 55 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ AIGER ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 55 รายการ

..เพิ่มเติม..