หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ งานจ้างทำถุงผ้าร่มแบบพับได้ สกรีนสัญลักษณ์ตามตัวอย่างที่กำหนด จำนวน 10,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ งานจ้างทำถุงผ้าร่มแบบพับได้ สกรีนสัญลักษณ์ตามตัวอย่างที่กำหนด จำนวน 10,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..