หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB หมายเลข 16, 17 และ 20 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB หมายเลข 16, 17 และ 20 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 รายการ

..เพิ่มเติม..