หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB หมายเลข 3 และ 4 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB หมายเลข 3 และ 4 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 35 รายการ

..เพิ่มเติม..