หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องห่อสิบซอง DELTA-P (MONTRADE) No. 1 ถึง 6 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องห่อสิบซอง DELTA-P (MONTRADE) No. 1 ถึง 6 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 รายการ

..เพิ่มเติม..