หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบลมอัดพร้อมอุปกรณ์ สำหรับย้ายเครื่องจักรกลุ่มเครื่องมวน Protos 70 No.32 และ No.33 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ไปติดตั้งใช้งานที่...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบลมอัดพร้อมอุปกรณ์ สำหรับย้ายเครื่องจักรกลุ่มเครื่องมวน Protos 70 No.32 และ No.33 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ไปติดตั้งใช้งานที่ โรงงานหลัก (B-02) ภายใน การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..