หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี 

พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี 

หมวดหมู่ :

การยาสูบแห่งประเทศไทย โดย นายนพดล หาญธนสาร

รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี     โดยมีผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทยเข้าร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 08.30 . ณ บริเวณห้องโถงกลาง ตึกอำนวยการ

..เพิ่มเติม..