หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) ที่สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ ประจำเดือน มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) ที่สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ ประจำเดือน มีนาคม 2563

..เพิ่มเติม..