หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกาวติดเส้นใยกับกระดาษมวนก้นกรองสำหรับใช้กับเครื่องมวนก้นกรอง AIGER จำนวน 6,000 กิโลกรัม

ซื้อกาวติดเส้นใยกับกระดาษมวนก้นกรองสำหรับใช้กับเครื่องมวนก้นกรอง AIGER จำนวน 6,000 กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..