หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องป้อนรางบุหรี่ TUDOR-P No.2 และ 3 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 17 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องป้อนรางบุหรี่ TUDOR-P No.2 และ 3 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 17 รายการ

..เพิ่มเติม..