หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียน กระดาษพันก้นกรองสีขาว ชนิดม้วน 34 กรัม/ตร.ม.ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม.

ขึ้นทะเบียน กระดาษพันก้นกรองสีขาว ชนิดม้วน 34 กรัม/ตร.ม.ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม.

..เพิ่มเติม..