หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่างประกาศ กำนดรับฟังวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 25-30 มีนาคม 2563 จ้างก่อสร้างกั้นห้องฝ่ายผลิตด้านใบยา และฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ภายในอาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ร่างประกาศ กำนดรับฟังวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 25-30 มีนาคม 2563 จ้างก่อสร้างกั้นห้องฝ่ายผลิตด้านใบยา และฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ภายในอาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..