หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกประกาศยกเลิกการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่องอากาศอัดทางการแพทย์ Air Compressor พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๒...

ประกาศยกเลิกการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่องอากาศอัดทางการแพทย์ Air Compressor พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง ที่อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..