หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาซื้อกล่องกระดาษลูกฟูก ชนิด TELE C-48 จำนวน 54,600 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ฝจพ.b.02/06/63

ประกวดราคาซื้อกล่องกระดาษลูกฟูก ชนิด TELE C-48 จำนวน 54,600 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ฝจพ.b.02/06/63

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..