หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม.x 5,000 ม. จำนวน 1,400...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม.x 5,000 ม. จำนวน 1,400 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..