หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยากำจัดมอด ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้สำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยากำจัดมอด ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้สำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..