หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ CERULEAN QTM ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ CERULEAN QTM ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..