หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท. จัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19

ยสท. จัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19

หมวดหมู่ :

พนักงานจิตอาสา การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมกันบรรจุและติดฉลากขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100cc. จำนวน 5,000 ขวด เพื่อมอบให้กับพนักงาน ยสท. โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมด้วยช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ตามนโยบายของรักษาการแทนผู้ว่าการ นายนพดล  หาญธนสาร ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาจัดเตรียมส่วนผสม ได้แก่ แอลกอฮอล์ กลีเซอรีน และสาร antiseptic ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ  รับรองสูตรโดยฝ่ายการแพทย์  ดำเนินการจัดพิมพ์ฉลากโดยฝ่ายการพิมพ์  โดยมีนายมนตรี  กิตติชาติสกุล รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต เป็นประธานการส่งมอบให้กับพนักงาน ยสท.   ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

..เพิ่มเติม..