หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องอากาศอัดทางการแพทย์ Air Compressor พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง...

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องอากาศอัดทางการแพทย์ Air Compressor พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง ที่อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..