หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด ๒๗ มม.X๕,๐๐๐ ม. จำนวน ๒,๑๐๐ ม้วน

ประกาศราคากลางกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด ๒๗ มม.X๕,๐๐๐ ม. จำนวน ๒,๑๐๐ ม้วน

..เพิ่มเติม..