หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาไม่เกิน 5,000.-บาท ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาไม่เกิน 5,000.-บาท ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..