หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคั่ว Annular Dryer No.8042 ที่กองการใบยา ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคั่ว Annular Dryer No.8042 ที่กองการใบยา ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..