หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องผลิตบุหรี่ G.D หมายเลข 22 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 16...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องผลิตบุหรี่ G.D หมายเลข 22 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 16 รายการ

..เพิ่มเติม..