หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลาง งานจัดซื้อถังใส่น้ำยาสารปรุงเคลื่อนที่ (Mobile Flavor and Casing Tanks) จำนวน 2 รายการ รวม 4...

ราคากลาง งานจัดซื้อถังใส่น้ำยาสารปรุงเคลื่อนที่ (Mobile Flavor and Casing Tanks) จำนวน 2 รายการ รวม 4 ถัง ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..