หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอ แบบ LED จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฝจพ.b.02/33/63 ลงวันที่ 23 มกราคา...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอ แบบ LED จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฝจพ.b.02/33/63 ลงวันที่ 23 มกราคา 2563

..เพิ่มเติม..