หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ Consumable Parts สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตยาเส้นพอง IMPREGNATOR MOD. V-23 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ Consumable Parts สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตยาเส้นพอง IMPREGNATOR MOD. V-23 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่ Consumable Parts เครื่องจักรผลิตยาเส้นพอง จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..