หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingกำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบยืน 2 ล้อ ของฝ่ายผลิตด้านใบยา จำนวน 2 คัน และฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จำนวน 3 คัน...

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบยืน 2 ล้อ ของฝ่ายผลิตด้านใบยา จำนวน 2 คัน และฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จำนวน 3 คัน การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์และชี้แจงข้อเสนอแนะตั้งแต่วันที่ 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2563กำหนดรับฟังคำวิจารณ์

..เพิ่มเติม..