หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาซื้อน้ำยากำจัดมอด ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้สำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/05/63) (เลขที่โครงการ 63017396117)

ประกวดราคาซื้อน้ำยากำจัดมอด ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้สำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/05/63) (เลขที่โครงการ 63017396117)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..