หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งใบยาสูบ พัสดุห่อมวน สารปรุง และพัสดุอื่นๆ จำนวน ๓๐ เที่ยว กองคลังสินค้า สาขาโรจนะ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งใบยาสูบ พัสดุห่อมวน สารปรุง และพัสดุอื่นๆ จำนวน ๓๐ เที่ยว กองคลังสินค้า สาขาโรจนะ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..