หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(iPad) และอุปกรณ์เสริมพร้อมอินเทอร์เน็ต จำนวน 10 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(iPad) และอุปกรณ์เสริมพร้อมอินเทอร์เน็ต จำนวน 10 เครื่อง

..เพิ่มเติม..