หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ (ค่ากระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9 x 11 นิ้ว (2 ชั้น) ไม่มีเส้น ,ค่ากระดาษต่อเนื่อง ขนาด...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ (ค่ากระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9 x 11 นิ้ว (2 ชั้น) ไม่มีเส้น ,ค่ากระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9 x 11 นิ้ว (3 ชั้น) ไม่มีเส้น) ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ (ค่ากระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9 x 11 นิ้ว (2 ชั้น) ไม่มีเส้น ,ค่ากระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9 x 11 นิ้ว (3 ชั้น) ไม่มีเส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบ

..เพิ่มเติม..