หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 7 เครื่อง และ เครื่องดับเพลิง CN-10...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 7 เครื่อง และ เครื่องดับเพลิง CN-10 N ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 7 เครื่อง และ เครื่องดับเพลิง CN-10 N ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..