หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingฝจพ.b.02/04/63 ประกวดราคาซื้อ High Fructose Syrup จำนวน 145,200 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฝจพ.b.02/04/63 ประกวดราคาซื้อ High Fructose Syrup จำนวน 145,200 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..