หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้ออะไหล่ Consumable Parts สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องดูดฝุ่นรวม REDEL ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 17...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้ออะไหล่ Consumable Parts สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องดูดฝุ่นรวม REDEL ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 17 รายการ

..เพิ่มเติม..

test form