หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่น กิจกรรมฝึกอบรมการศึกษา ดูงานฯ (ค่าป้ายไวนิลสนับสนุนบ่อน้ำบาดาลน้ำตื้น เพื่อการเกษตร สนง. และค่าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน ขนาด 120 x...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่น กิจกรรมฝึกอบรมการศึกษา ดูงานฯ (ค่าป้ายไวนิลสนับสนุนบ่อน้ำบาดาลน้ำตื้น เพื่อการเกษตร สนง. และค่าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน ขนาด 120 x 200 ซม. พร้อมติดโครงไม้และติดตั้ง) ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่น กิจกรรมฝึกอบรมการศึกษา ดูงานฯ (ค่าป้ายไวนิลสนับสนุนบ่อน้ำบาดาลน้ำตื้น เพื่อการเกษตร สนง. และค่าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน ขนาด 120 x 200 ซม. พร้อมติดโครงไม้และติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..