หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดับเบิ้ลแค๊ป MISUBISHI รุ่น TRITION ทะเบียน นข 3161 สุโขทัย รหัสทรัพย์สิน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดับเบิ้ลแค๊ป MISUBISHI รุ่น TRITION ทะเบียน นข 3161 สุโขทัย รหัสทรัพย์สิน 100025044 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดับเบิ้ลแค๊ป MISUBISHI รุ่น TRITION ทะเบียน นข 3161 สุโขทัย รหัสทรัพย์สิน 100025044 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..