หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingเผยแพร่แผนการจัดซื้อ High Fructose Syrup จำนวน 145,600 กก.

เผยแพร่แผนการจัดซื้อ High Fructose Syrup จำนวน 145,600 กก.

High Fructose Syrup จำนวน 145,600 กิโลกรัม
High Fructose Syruphttps://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2020/02/High-Fructose-Syrup-2.pdf

..เพิ่มเติม..