หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องต่อก้นกรอง PROTOS MAX 90 ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องต่อก้นกรอง PROTOS MAX 90 ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 จำนวน 4 รายการ

..เพิ่มเติม..