หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางราคากลาง- งานจ้างเหมาปรับปรุงทางขึ้นหน้าประตูทางเข้า อาคาร B-๐๘ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง- งานจ้างเหมาปรับปรุงทางขึ้นหน้าประตูทางเข้า อาคาร B-๐๘ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..