หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาขนส่งบุหรี่สำเร็จในช่วงโอนย้ายฐานการผลิต ระหว่าง ยสท.คลองเตย กับ ยสท.อยุธยา

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาขนส่งบุหรี่สำเร็จในช่วงโอนย้ายฐานการผลิต ระหว่าง ยสท.คลองเตย กับ ยสท.อยุธยา

..เพิ่มเติม..