หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องผลิตบุหรี่ G.D หมายเลข 22 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องผลิตบุหรี่ G.D หมายเลข 22 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 16 รายการ

..เพิ่มเติม..