หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับเครื่องห่อสิบซอง DELTA-P หมายเลข 3, 4,...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับเครื่องห่อสิบซอง DELTA-P หมายเลข 3, 4, 16, 17 และ 20 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา หมายเลข 23, 24 และ 25 ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..