หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศเชิญประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอ แบบ LED จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/33/63 ลงวันที่ 23...

ประกาศเชิญประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอ แบบ LED จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/33/63 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

..เพิ่มเติม..