หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ Consumable Parts ใบมีดยี่ห้อ "ARKOTE" สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ Consumable Parts ใบมีดยี่ห้อ "ARKOTE" สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ จำนวน 2 รายการ

..เพิ่มเติม..