หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า (Traction Battery) จำนวน ๑๓ รายการ รวม ๑๙ ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๔ ,ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ...

ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า (Traction Battery) จำนวน ๑๓ รายการ รวม ๑๙ ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๔ ,ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๕ , ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..