หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..